Instalator wymaga zainstalowanej wtyczki Flash Player w wersji 9.0.115 minimum. Pobierz Flash Player

PIT ON-LINE

Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną?

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:

•posiadać dostęp do Internetu,

•przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:

 • PESEL,
 • NIP(jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 rok.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane z zakładki
e-Deklaracje na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl.

 PIT przez Internet w pięciu krokach:

 1. wejdź na stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), sekcja – Formularze , a następnie go wypełnij,
 3. podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 rok,
 4. wyślij dokument,
 5. pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej w zakładce e-Deklaracje na www.portalpodatkowy.mf.gov.pl(zakładka – Instrukcje).

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • szybszy zwrot nadpłaty,
 • ochrona środowiska,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.