Pobierz aplikację e-Deklaracje desktop

PIT ON-LINE

Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną?

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, można wysłać roczne zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, PIT-CFC wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Dokumenty te można podpisać „danymi autoryzującymi" (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartych na danych autoryzujących). Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:

 • posiadać dostęp do Internetu,
 • przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:
  • PESEL,
  • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2015 rok.

Wysyłanie deklaracji przez Internet jest bezpieczne i całkowicie darmowe, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że najwyższą gwarancję bezpieczeństwa dają tylko formularze (link otwiera nowe okno w innym serwisie) i aplikacja e-Deklaracje Desktop (link otwiera nowe okno w innym serwisie) udostępnione na Portalu Podatkowym.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów od 2015 r. udostępnia podatnikom również usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return) PIT-37 i PIT-38. W tym roku, usługa PFR PIT-37 i PFR PIT-38 za rok 2016 jest dostępna od 18 marca. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze: podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego administracja skarbowa. Przeczytaj więcej o PFR (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

W tym roku Ministerstwo Finansów przygotowało dla wszystkich podatników rozliczających się na formularzu PIT-37 nową usługę udostępnienia podatnikowi zeznania PIT-37 za rok 2016 na podstawie złożonego przez niego wniosku. To administracja skarbowa przygotuje za Ciebie zeznanie na podstawie złożonego wniosku. Usługa zostanie uruchomiona od 18 marca br. Więcej informacji już wkrótce na stronie Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 PIT przez Internet w pięciu krokach:

 1. Wejdź na Portal Podatkowy,
 2. Wypełnij formularz - ze strony Portalu Podatkowego. Pamiętaj - aby skorzystać z formularza interaktywnego (zakładka e-Deklaracje), sekcja – Formularze (link otwiera nowe okno w innym serwisie), najpierw należy pobrać i zainstalować Wtyczkę (plug in)..
 3. Podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2015 rok,
 4. Wyślij dokument,
 5. Pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej w zakładce Instrukcje (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • szybszy zwrot nadpłaty,
 • ochrona środowiska.